Zimont model

احتراق پیش آمیخته جزئی و شبیه سازی
1396/04/10 1 نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی احتراق پیش آمیخته جزئی در یک محفظه احتراق هم محور

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون نحوه انجام تنظیمات و و حل شبیه سازی یک جریان واکنشی با استفاده از مدل احتراق پیش آمیخته جزئی است. در فایل آموزشی موارد زیر به تفصیل بیان شده است: -ایجاد یک فایل ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube