species transport

تبخیر قطرات مایع و مدل سازی در انسیس فلوئنت
1396/04/12 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی تبخیر قطرات مایع در یک کانال دایروی

هدف از این آموزش مدل سازی تبخیر قطرات مایع و خنک سازی یک خط جریان هوای داغ با تزریق آب و استفاده از مدل های فاز گسسته (discrete phase) و انتقال گونه ها (species transport) است. در صنعت پدیده انتقال حرارت ...
ادامه مطلب
احتراق جریان پیش آمیخته و مدل سازی
1396/04/08 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

احتراق جریان پیش آمیخته در محفظه مخروطی با استفاده از مدل شیمیایی نرخ محدود (Finite-Rate Chemistry)

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون حل مسأله احتراق جریان پیش آمیخته متان و هوا در یک رآکتور مخروطی است. در مدل سازی احتراق مدل شیمیایی نرخ محدود (Finite-Rate Chemistry) استفاده شده است. در ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube