multiphase

آشنایی با ماژول چند فازی حجم سیال در فلوئنتVOF
2014/09/10 بدون نظر ANSYS Fluent

تعیین سطح مشترک دو فاز سیال در بسیاری از مسایل هیدرودینامیکی مطرح بوده است . در پدیده های هیدرولیکی نیز تعیین سطح آزاد جریان در حل میدان جریان از اهمیت خاصی برخوردار است . یکی از این پدیده ها، افتادگی آب در میدان آبشکن احداث شده در یک ...

ادامه مطلب
logo-samandehi