mixture-fraction/PDF

احتراق سوخت مایع و مدل سازی در انسیس فلوئنت
1396/04/07 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت

شبیه سازی تبخیر و احتراق سوخت مایع

در این آموزش شبیه سازی تبخیر و احتراق سوخت مایع با استفاده از قابلیت مدل سازی فاز پراکنده (dispersed phase) در انسیس فلوئنت ارائه شده است. در این شبیه سازی محاسبات کوپل فیزیک مربوط به جریان گاز و اسپری مایع انجام می شود. ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube