laminar flame speed

احتراق پیش آمیخته جزئی و شبیه سازی
2017/07/01 1 نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی احتراق پیش آمیخته جزئی در یک محفظه احتراق هم محور

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون نحوه انجام تنظیمات و و حل شبیه سازی یک جریان واکنشی با استفاده از مدل احتراق پیش آمیخته جزئی است. در فایل آموزشی موارد زیر به تفصیل بیان شده است: -ایجاد یک فایل ...
ادامه مطلب
logo-samandehi