Gaps

ساختن شبکه بندی در انسیس فلوئنت
2017/06/25 بدون نظر ANSYS Fluent, ANSYS MESHING, CFD

ساختن شبکه بندی شامل از بین بردن شکاف ها (Gaps) و ضخامت مغشوش کننده ها (baffles)

در این فایل آموزشی با وارد کردن فایل CAD به نرم افزار، ساختن شبکه بندی سطحی سیال بررسی می شود. شبکه بندی حجمی از روی این مش سطحی تولید می شود. هدف از ارائه ...
ادامه مطلب
Telegram
Telegram
logo-samandehi