Eulerian Composition PDF transport model

واکنش های شیمیایی مایع در رآکتور CIJR
1396/04/12 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی واکنش های شیمیایی مایع با استفاده از مدل انتقال PDF اولری

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون شبیه سازی واکنش های شیمیایی مایع در انسیس فلوئنت با استفاده از مدل انتقال PDF ترکیب اولری (Eulerian Composition PDF transport model) با مدل Discrete Quadrature Method of Moments) DQMOM) ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube