Conjugate heat transfer

شبکه بندی قطعات مونتاژ در انسیس فلوئنت
2017/06/25 بدون نظر ANSYS Fluent, ANSYS MESHING, CFD

روش های شبکه بندی قطعات مونتاژ

در این آموزش چندین روند مختلف برای شبکه بندی قطعات مونتاژ  ارائه شده است. هر کدام از این روش ها برای رسیدن به هدفی خاص از شبکه بندی مورد استفاده قرار می گیرد. برای انجام هر تحلیل در انسیس فلوئنت، نیاز به شبکه بندی ...
ادامه مطلب
Telegram
Telegram
logo-samandehi