Conjugate heat transfer

شبکه بندی قطعات مونتاژ در انسیس فلوئنت
1396/04/04 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, انسیس مشینگ

روش های شبکه بندی قطعات مونتاژ

در این آموزش چندین روند مختلف برای شبکه بندی قطعات مونتاژ  ارائه شده است. هر کدام از این روش ها برای رسیدن به هدفی خاص از شبکه بندی مورد استفاده قرار می گیرد. برای انجام هر تحلیل در انسیس فلوئنت، نیاز به شبکه بندی ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube