Collection efficiency

بهره وری مجموع (Collection efficiency)
2017/06/27 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

محاسبه بهره وری مجموع  و آنالیز running wet و run-back بر روی بال هواپیما

می توان از مدل EWF برای پیشبینی بهره وری مجموع  و شبیه سازی running wet و run-back بر روی بال هواپیما استفاده کرد. این مدل می تواند با مدل های زیر استفاده شود. -مدل فاز گسسته (ذرات ...
ادامه مطلب
Telegram
Telegram
logo-samandehi