2DOF

طراحی پوسته قایق و شبیه سازی ارتفاع آب روی پوسته و زاویه قایق در فلوئنت
2017/05/23 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD

طراحی پوسته قایق  و شبیه سازی ارتفاع آب روی پوسته و زاویه قایق Sinkage & Trim

در این بخش طراحی پوسته قایق و شبیه سازی ارتفاع آب روی پوسته و زاویه قایق در انسیس فلوئنت آموزش داده شده است. شما موارد زیر را در فایل های آموزشی فرا خواهید گرفت. ...
ادامه مطلب
logo-samandehi