چند فازی

آموزش مدلسازی و شبیه سازی چند فازی در فلوئنت با VOF
1393/08/16 بدون نظر انسیس فلوئنت
این آموزش جریان جوهر را که از نازل printhead در یک پرینتر جوهر افشان جاری می شود را بررسی می کند. با استفاده از توانایی مدلسازی چند فازی حجم سیال (VOF) انسیس فلوئنت، قادر خواهیم بود شکل و حرکت حفره های هوا که در نتیجه ی قطرات کوچک (droplet) ...
ادامه مطلب
آشنایی با ماژول چند فازی حجم سیال در فلوئنتVOF
1393/06/19 بدون نظر انسیس فلوئنت

تعیین سطح مشترک دو فاز سیال در بسیاری از مسایل هیدرودینامیکی مطرح بوده است . در پدیده های هیدرولیکی نیز تعیین سطح آزاد جریان در حل میدان جریان از اهمیت خاصی برخوردار است . یکی از این پدیده ها، افتادگی آب در میدان آبشکن احداث شده در یک ...

ادامه مطلب
logo-samandehi