مدل گرمایی

مدل گرمایی چراغ خودرو در انسیس فلوئنت
1396/04/03 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

پیاده سازی مدل گرمایی چراغ خودرو با استفاده از مدل تشعشع DO

در آموزش ارائه شده در این قسمت روش حل و نحوه شبیه سازی مدل گرمایی چراغ خودرو مورد بررسی قرار می گیرد. در شبیه سازی انجام شده مدل تشعشع DO برای مدل سازی مسأله تابش استفاده می شود. با ...
ادامه مطلب
logo-samandehi