مدل انتقال PDF

واکنش های شیمیایی مایع در رآکتور CIJR
1396/04/12 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی واکنش های شیمیایی مایع با استفاده از مدل انتقال PDF اولری

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون شبیه سازی واکنش های شیمیایی مایع در انسیس فلوئنت با استفاده از مدل انتقال PDF ترکیب اولری (Eulerian Composition PDF transport model) با مدل Discrete Quadrature Method of Moments) DQMOM) ...
ادامه مطلب
شبیه سازی شعله در انسیس فلوئنت
1396/04/08 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی شعله با استفاده از مدل سازی انتقال PDF در انسیس فلوئنت

هدف از آموزش توضیح نحوه انجام تنظیمات و حل شبیه سازی شعله با استفاده از مدل انتقال PDF است. با استفاده از مدل انتقال PDF می توان اثرات واقعی شیمیایی نرخ محدود همچون CO و OH غیرتعادلی و از ...
ادامه مطلب
logo-samandehi