مدل آکوستیک

مدل نویز برادبند در انسیس فلوئنت
1396/04/07 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی میدان آکوستیک با استفاده از مدل نویز برادبند (Broadband Noise Modeling)

هدف از این آموزش فراهم کردن نکاتی پیرامون تنظیمات اولیه و روند حل میدان آکوستیک تولید شده توسط یک اتومبیل سواری با استفاده از مدل نویز برادبند است. در ابتدا مسأله برای حالت پایدار حل شده و ...
ادامه مطلب
نویز ناشی از جریان و مدل سازی ایروآکوستیک
1396/04/07 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی پیشرفته نویز ناشی از جریان (ایروآکوستیک) در انسیس فلوئنت

در این آموزش نحوه مدل سازی نویز ناشی از جریان آشفته دو بعدی عبوری از سیلندر بررسی شده است. مدل سازی جریان با استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ (large eddy simulation) صورت می گیرد. همچنین محاسبات نویز ...
ادامه مطلب
logo-samandehi