مدلسازی

آموزش مدلسازی تانک مخلوط کن در نرم افزار فلوئنت
1393/10/04 بدون نظر انسیس فلوئنت
هدف این آموزش تشریح مسئله و حل جریان سیال آشفته سه بعدی در یک مقطع پریودیک از یک تانک مخلوط کن است. مخلوط کردن یک عمل واحد بسیار سخت در فرآیند های صنعتی است. بازده مخلوط کن به نوع هم زن بستگی دارد که قرار است سطح مطلوبی از ...
ادامه مطلب
آموزش مدلسازی و شبیه سازی مطالعه دمای اتاق با فلوئنت
1393/09/23 2 نظرات انسیس فلوئنت
در این ورک شاپ مقدماتی شما اثرات کامپیوتر ها و کارکنان روی توزیع دما در یک اداره بررسی شده است.  در این مرحله، شبیه سازی جریان درون کانال انجام شده است. و سپس شرایط خروجی برای کانال ذخیره شده و به عنوان پروفایل برای شرایط ورودی اتاق مهیا شده ...
ادامه مطلب
آموزش مدلسازی انتقال حرارت و جریان پریودیک در انسیس فلوئنت
1393/08/23 بدون نظر انسیس فلوئنت
بسیاری از کاربردهای صنعتی، مثل تولید بخار در یک دیگ بخاذ یا خنک کاری هوا دری یک حلقه از یک تهویه هوا ، می تواند به عنوان یک جریان گرمای پریودیک دو بعدی مدلسازی شود. این آموزش به شما نشان می دهد تا چگونه یک مساله انتقال حرارت پریودیک ...
ادامه مطلب
آموزش مدلسازی و شبیه سازی چند فازی در فلوئنت با VOF
1393/08/16 بدون نظر انسیس فلوئنت
این آموزش جریان جوهر را که از نازل printhead در یک پرینتر جوهر افشان جاری می شود را بررسی می کند. با استفاده از توانایی مدلسازی چند فازی حجم سیال (VOF) انسیس فلوئنت، قادر خواهیم بود شکل و حرکت حفره های هوا که در نتیجه ی قطرات کوچک (droplet) ...
ادامه مطلب
آموزش شبیه سازی مدلسازی انجماد سازی و ذوب در فلوئنت
1393/08/16 بدون نظر انسیس فلوئنت
این آموزش بصورت مصور یک مسئله شامل انجماد را تشریح و حل می کند. برای اینکار یک مسئله انجماد تعریف می کنیم و سرعت کششی برای شبیه سازی ریخته گری پیوسته را مشخص می کنیم. سپس برای همرفت Maragoni گرادیان کشش سطحی تعریف می کنیم و مسئله انجماد را ...
ادامه مطلب
آموزش مدلسازی انتقال حرارت طبیعی به همراه تشعتشع در فلوئنت
1393/08/16 بدون نظر انسیس فلوئنت
در این آموزش هر دو موضوع همرفت طبیعی و تابش در محیط مکعبی سه بعدی که دارای المان های شش سطحی(مکعبی) مش است حل شده است. برای حل این مسئله در نرم افزار انسیس فلوئنت از مدل تابشی سطح به سطح (s2s) استفاده کنید. پس شرایط مرزی را برای ...
ادامه مطلب
آموزش مدلسازی اسپره تبخیر مایع در انسیس فلوئنت
1393/08/08 بدون نظر انسیس فلوئنت
 در این آموزش، مدل اتمایزر انفجار هوا در نرم افزار انسیس فلوئنت برای تخمین  رفتار یک تبخیر اسپره متانول استفاده شده است. در ابتدا جریان هوا بدون قطرات مدلسازی شده است. برای پیش بینی جریان اسپره، چند مدل فاز گسسته دیگر به همراه برخورد و تجزیه استفاده شده است. ...
ادامه مطلب
logo-samandehi