مبدل کاتالیستی

آموزش شبیه سازی مبدل کاتالیستی در فلوئنت
1393/09/28 بدون نظر انسیس فلوئنت
این ورک شاپ سعی دارد محیط متخلخل در نرم افزار فلوئنت را مدل کند. در اینجا مبدل کاتالیکتیکی مدل می شود. نیتروژن در ورودی با یک سرعت یکنواخت جریان پیدا کرده جریان پیدا کرده ، از یک کانال مربعی شکل عبور کرده و از خروحی خارج می شود. بستر ...
ادامه مطلب
logo-samandehi