غیر پیش آمیخته

آموزش شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته با انسیس فلوئنت
1393/08/27 بدون نظر انسیس فلوئنت
با استفاده از مدل تابع احتمال چگالی )PDF) شبیه سازی یک محفطه احتراق ۳۰۰ کیلو وات را انجام دادیم. می توان واکنش را با استفاده از مدل species transport نیز انجام داد.  در این آموزش شما مسئله احتراق گاز طبیعی را با استفاده از مدل احتراق non-premixed برای واکنش ...
ادامه مطلب
logo-samandehi