رآکتور CIJR

واکنش های شیمیایی مایع در رآکتور CIJR
1396/04/12 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی واکنش های شیمیایی مایع با استفاده از مدل انتقال PDF اولری

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون شبیه سازی واکنش های شیمیایی مایع در انسیس فلوئنت با استفاده از مدل انتقال PDF ترکیب اولری (Eulerian Composition PDF transport model) با مدل Discrete Quadrature Method of Moments) DQMOM) ...
ادامه مطلب
واکنش های مایع و مدل سازی در انسیس فلوئنت
1396/04/09 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی واکنش های مایع در رآکتور CIJR در انسیس فلوئنت

هدف از این آموزش بررسی نحوه انجام تنظیمات و حل واکنش های مایع با استفاده از مدل laminar flamelet ناپایدار در انسیس فلوئنت است. به طور معمول واکنش ها در فاز مایع با سینتیک آهسته و دیفیوژن پایین (یا ...
ادامه مطلب
logo-samandehi