حلگر الحاقی انسیس

بهینه سازی Ahmed Body و حلگر الحاقی انسیس
1396/03/28 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

بهینه سازی Ahmed Body

در این بخش اساس حلگر الحاقی انسیس (ANSYS Adjoint Solver) بررسی شده است. از این روش برای بهینه سازی Ahmed Body استفاده می شود مسئله به صورت پایا مدل سازی شده است و جریان تراکم ناپذیر در نظر گرفته شده است. برای حل جریان آشفته از ...
ادامه مطلب
حلگر الحاقی انسیس و بهینه سازی خم U شکل
1396/03/28 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

بهینه سازی خم U شکل در فلوئنت

در این بخش اساس حلگر الحاقی انسیس (ANSYS Adjoint Solver)  بررسی شده است. از این روش برای بهینه سازی هندسه یک خم U شکل با در نظر گرفتن افت فشار استفاده می شود. به علاوه استفاده از یک second observable برای طراحی چند ...
ادامه مطلب
 حلگر الحاقی انسیس و بهینه سازی ایرفویل در فلوئنت
1396/03/28 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

بهینه سازی ایرفویل NACA0012 و ANSYS Adjoint Solver

در این بخش اساس حلگر الحاقی انسیس (ANSYS Adjoint Solver)  بررسی شده است. از این روش برای بهینه سازی ایرفویل NACA 0012 استفاده می شود. فایل آموزشی را نیز می توانید در ادامه دانلود کنید. مسئله به صورت پایا مدل سازی شده ...
ادامه مطلب
logo-samandehi