جریان آشفته

نویز ناشی از جریان و مدل سازی ایروآکوستیک
1396/04/07 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی پیشرفته نویز ناشی از جریان (ایروآکوستیک) در انسیس فلوئنت

در این آموزش نحوه مدل سازی نویز ناشی از جریان آشفته دو بعدی عبوری از سیلندر بررسی شده است. مدل سازی جریان با استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ (large eddy simulation) صورت می گیرد. همچنین محاسبات نویز ...
ادامه مطلب
جریان آشفته و مدل سازی در انسیس فلوئنت
1396/04/01 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مدل سازی جریان آشفته در مبدل حرارتی فشرده

برای انتقال بهتر حرارت در مبدل های حرارتی جریان سیال در مبدل ها به صورت جریان آشفته در نظر گرفته می شود. مبدل های حرارتی دستگاه هایی هستند که برای افزایش بازده انتقال حرارت بین دو سیال مورد استفاده قرار می گیرند. ...
ادامه مطلب
logo-samandehi