تشعشع

مدل گرمایی چراغ خودرو در انسیس فلوئنت
1396/04/03 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

پیاده سازی مدل گرمایی چراغ خودرو با استفاده از مدل تشعشع DO

در آموزش ارائه شده در این قسمت روش حل و نحوه شبیه سازی مدل گرمایی چراغ خودرو مورد بررسی قرار می گیرد. در شبیه سازی انجام شده مدل تشعشع DO برای مدل سازی مسأله تابش استفاده می شود. با ...
ادامه مطلب
مدل تشعشع DO در انسیس فلوئنت
1396/03/30 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مدل تشعشع DO

در این بخش مدل تشعشع DO بررسی شده است. توجه داشته باشید که هنگامی که مدل DO، مدل  P-1، مدل DTRM و یا مدل S2S فعال است، پنچره مدل تابش گسترش می یابد تا پارامترهای اضافی را نشان دهد. این پارامترها اگر شما مدل Rosseland را انتخاب ...
ادامه مطلب
تشعشع و مدل سازی در فلوئنت
1396/03/29 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مدل های تابش در فلوئنت

در این بخش مدل های تشعشع بررسی شده است. گرم یا سرد شدن سطوح به علت تابش و / یا منابع گرما و یا چاه گرمایی به علت تابش در فاز مایع را می توان در مدل خود با استفاده از یکی از مدل های ...
ادامه مطلب
جابجایی طبیعی و مدل سازی در فلوئنت
1396/03/29 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مدل سازی همرفت طبیعی (natural convection)

انتقال حرارت همرفت شامل دو دسته همرفت طبیعی و همرفت اجباری می باشد. انتقال حرارت، انرژی در حال انتقال به دلیل اختلاف دماست. انتقال حرارت همرفت از طریق حرکت سیال اتفاق می افتد. نرخ انتقال حرارت شدیدا وابسته به سرعت و خواص سیال می ...
ادامه مطلب
همرفت اجباری و مدل سازی در فلوئنت
1396/03/29 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مدل سازی همرفت اجباری در فلوئنت

انتقال حرارت، انرژی در حال انتقال به دلیل اختلاف دماست. انتقال حرارت همرفت از طریق حرکت سیال اتفاق می افتد. نرخ انتقال حرارت شدیدا وابسته به سرعت و خواص سیال می باشد. خواص سیال ممکن است به مقدار قابل ملاحظه ای با دما تغییر ...
ادامه مطلب
آموزش شبیه سازی خنک کاری الکترونیکی با استفاده از انتقال حرارت طبیعی و تشعشع
1393/09/27 بدون نظر انسیس فلوئنت
در این ورک شاپ شما اتلاف حرارتی از اجزای الکترونیکی داغ که به یک مدار چاپی متصل شده است با یک هیت سینک فین دار را مدل سازی میکنید. مدار چاپی در محیطی نصب شده است که از بالا و پایین باز است. در ابتدا فقط انتقال حرارت هدابتی ...
ادامه مطلب
logo-samandehi