ایروآکوستیک

نویز ناشی از جریان و مدل سازی ایروآکوستیک
1396/04/07 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی پیشرفته نویز ناشی از جریان (ایروآکوستیک) در انسیس فلوئنت

در این آموزش نحوه مدل سازی نویز ناشی از جریان آشفته دو بعدی عبوری از سیلندر بررسی شده است. مدل سازی جریان با استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ (large eddy simulation) صورت می گیرد. همچنین محاسبات نویز ...
ادامه مطلب
نویز ناهنجار مافوق صوت جت و مدل سازی در انسیس فلوئنت
1396/04/07 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی نویز ناهنجار مافوق صوت جت با استفاده از ایروآکوستیک محاسباتی مستقیم (CAA)

در این آموزش نحوه مدل سازی نویز ناهنجار مافوق صوت جت (Supersonic Jet Screech Noise)  بررسی شده است. صدا توسط یک جت متقارن محوری مافوق صوت انتشار می یابد و ایروآکوستیک محاسباتی مستقیم (direct computational aeroacoustics)  مورد استفاده ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube