ایرفویل

 حلگر الحاقی انسیس و بهینه سازی ایرفویل در فلوئنت
1396/03/28 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

بهینه سازی ایرفویل NACA0012 و ANSYS Adjoint Solver

در این بخش اساس حلگر الحاقی انسیس (ANSYS Adjoint Solver)  بررسی شده است. از این روش برای بهینه سازی ایرفویل NACA 0012 استفاده می شود. فایل آموزشی را نیز می توانید در ادامه دانلود کنید. مسئله به صورت پایا مدل سازی شده ...
ادامه مطلب
آموزش شبیه سازی و مدلسازی جریان خارجی تراکم پذیر در فلوئنت fluent
1393/08/16 بدون نظر انسیس فلوئنت
هدف این آموزش محاسبه جریان توربولانس گذرا از یک ایرفویل در زاویه حمله غیر صفر است. دراینجا با مدل توربولانسی Sparat-Allmaras آشنا می شوید. برای حل این مسئله از مدل جریان تراکم پذیر استفاده کنید ( از قانون گاز ایده آل برای چگالی استفاده کنید)، برای آئرودینامیک خارجی شرایط ...
ادامه مطلب
بدست آوردن زاویه حمله بحرانی (critical angle of attack) در فلوئنت
1393/06/15 بدون نظر ANSYS FLUENT PORTFOLIO
هدف این پروژه بدست آوردن زاویه حمله بحرانی (critical angle of attack) می باشد. در جریان روی ایر فویل با افزایش زاویه حمله ضریب لیفت افزایش می باید. این افزایش لیفت تا جائی ادامه دارد که جدایش جریان روی ایرفویل به نزدیک لبه مقدم می رسد. از این به ...
ادامه مطلب
logo-samandehi