اویلرین

آموزش شبیه سازی استفاده از مدل چند فازی اویلرین دانه ای به همراه انتقال حرارت
1393/08/08 بدون نظر انسیس فلوئنت
در این آموزش جریان هوا و فاز جامد دانه ای شامل دانه های شیشه در یک بستر سیال گاز داغ تحت َشرایط سیال سازی حداقل یکنواخت شبیه سازی شده است. نتایج برای ضریب  انتقال حرارت دیوار به بستر محلی در ANSYS FLUENT می تواند با نتایج تحلیلی مقایسه شود. ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube