اوریفیس در Ansys fluent

شبیه سازی جریان در یک اوریفیس در فلوئنت
1393/12/29 2 نظرات ANSYS FLUENT PORTFOLIO
 در این پروژه شبیه سازی جریان در یک اوریفیس انجام شده است. تمام اصول بک شبیه سازی دینامیک سیالاتی رعایت شده است. اصول یک کار آکادمیک و یا صنعتی که با روش دینامیک سیالات محاسباتی انجام می شود اینگونه است که در ابتدا باید به مطالعه مش پرداخته شود. ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube