اهمی

آموزش مدلسازی تولید حرارت اهمی در فلوئنت
1393/10/04 بدون نظر انسیس فلوئنت
هدف این آموزش تشریح استفاده از user-defined scalars(UDS) و user-defined memories(UDM) برای مدل سازی مقاومت الکتریکی حرارتی سیال است. حرارت اهمی یک روش پیشرفته تولید غذاست که برای گرم کردن غذاهای مایع استفاده می شود، به این صورت که الکتریسیته از درون خود غذای مایع عبور می کند. در ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube