انعقاد حباب

مدل سازی حباب در رآکتور ستون حباب
1396/04/05 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی از هم گسیختگی و انعقاد حباب در رآکتور ستون حباب

هدف از آموزش ارائه شده مدل سازی حباب،از هم گسیختگی جریان و انعقاد حباب های گاز در یک رآکتور ستون حباب گاز/مایع است. در حل مسأله از روش تعادل جمعیتی (population balance) کوپل شده با مدل چند فازی ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube