انجماد سازی

انجماد سازی و مدل سازی در انسیس فلوئنت
1396/03/30 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت

انجماد سازی solidification

در این بخش سعی داریم مسئله انجماد سازی را در فلوئنت مطالعه کنیم. برای این کار، یک مسئله شامل انجماد بررسی و نحوه شبیه سازی آموزش داده شده است. برای اینکار یک مسئله انجماد تعریف می کنیم و سرعت کششی برای شبیه سازی ریخته گری پیوسته را ...
ادامه مطلب
آموزش شبیه سازی مدلسازی انجماد سازی و ذوب در فلوئنت
1393/08/16 بدون نظر انسیس فلوئنت
این آموزش بصورت مصور یک مسئله شامل انجماد را تشریح و حل می کند. برای اینکار یک مسئله انجماد تعریف می کنیم و سرعت کششی برای شبیه سازی ریخته گری پیوسته را مشخص می کنیم. سپس برای همرفت Maragoni گرادیان کشش سطحی تعریف می کنیم و مسئله انجماد را ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube