احتراق

محفظه احتراق BERL و مدل سازی دوبعدی
1396/04/08 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی دوبعدی محفظه احتراق BERL در انسیس فلوئنت

در این آموزش شبیه سازی دو بعدی یک محفظه احتراق BERL با توان ۳۰۰ کیلو وات با استفاده از مدل Magnussen در انسیس فلوئنت آموزش داده می شود. هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون نحوه انجام تنظیمات و حل مسأله ...
ادامه مطلب
اسپری مایع تبخیر شونده و مدل سازی
1396/04/07 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی اسپری مایع تبخیر شونده در انسیس فلوئنت

از اسپری مایع تبخیر شونده برای ایجاد قطرات ریز مایع که بیشترین سطح تبخیر شونده را دارا باشند استفاده می شود. ایجاد بیشینه سطح تبخیر مایعات برای استفاده در کاربردهای خنک کاری، احتراق و … از اهمیت خاصی برخوردار است. در این ...
ادامه مطلب
ایجاد جریان های چرخشی جهت افزایش راندمان احتراق در فلوئنت
1393/12/28 بدون نظر ANSYS FLUENT PORTFOLIO
هدف از احتراق و به عبارتی سوختن سوخت ایجاد حرارت و در موتورهای هواپیما و ماشین افزایش حجم هوا می باشد. حجم هوا طبق قانون گاز ایده آل رابطه مستقیم با دمای فرآوره های احتراق دارد. پارامتری که در خروجی احتراق باید بهینه شود دمای فراورده ها می باشد ...
ادامه مطلب
آموزش شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته با انسیس فلوئنت
1393/08/27 بدون نظر انسیس فلوئنت
با استفاده از مدل تابع احتمال چگالی )PDF) شبیه سازی یک محفطه احتراق ۳۰۰ کیلو وات را انجام دادیم. می توان واکنش را با استفاده از مدل species transport نیز انجام داد.  در این آموزش شما مسئله احتراق گاز طبیعی را با استفاده از مدل احتراق non-premixed برای واکنش ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube