احتراق جریان پیش آمیخته

احتراق جریان پیش آمیخته و مدل سازی
1396/04/08 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

احتراق جریان پیش آمیخته در محفظه مخروطی با استفاده از مدل شیمیایی نرخ محدود (Finite-Rate Chemistry)

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون حل مسأله احتراق جریان پیش آمیخته متان و هوا در یک رآکتور مخروطی است. در مدل سازی احتراق مدل شیمیایی نرخ محدود (Finite-Rate Chemistry) استفاده شده است. در ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube