ابزار RBF Morph

کنترل شکل سطح یک سقف با ابزار RBF Morph برای فلوئنت
1396/03/03 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

کنترل شکل سطح با ابزار RBF Morph

این آموزش به شما نشان می دهد که چگونه کنترل شکل سطح را به ظور دقیق انجام دهید. در اینجا بخشی از یک سقف در نطر گرفته شده است. همچنین نشان داده شده است که چگونه می توان که موقعیت یک گره را ...
ادامه مطلب
ویژگی adjoint یا ویژگی کمکی فلوئنت و ترکیب با ابزار RBF-Morph
1396/03/03 بدون نظر دسته‌بندی نشده

ویژگی adjoint  و ترکیب با ابزار RBF-Morph

هدف این آموزش نشان دادن ویژگی adjoint یا ویژگی کمکی فلوئنت و ترکیب با ابزار RBF-Morph برای راهنمایی تغییر شکل و بهبود مش (mesh morphing) در یک مانیفولد (manifild) می باشد ، تا بتوان بازده کل سیستم مکانیکی را افزایش داد. این آموزش همچنین ...
ادامه مطلب
چرخش صلب لبه پره استاتور در ابزار RBF-Morph در فلوئنت
1396/03/03 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مقدمه چرخش صلب لبه پره استاتور

هدف از این آموزش تغییر شکل سطح پره با چرخش صلب لبه پره است. این اصلاح شکل، همراه با محور چرخش، در فایل های دانلودی به وضوح نشان داده شده اند. RBF Morph یک ابزار برای بهبود هندسه و مش بر اساس radial basis function می ...
ادامه مطلب
بهبود شکل Ahmed Body با ابزار RBF Morph در فلوئنت
1396/03/02 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مقدمه ویژگی STL در ابزار RBF Morph

در این آموزش بهبود شکل Ahmed Body با ابزار RBF-Morph بررسی شده است. RBF Morph یک ابزار برای بهبود هندسه و مش بر اساس radial basis function می باشد. این ابزار در انسیس فلوئنت ANSYs Fluent  وجود دارد. در واقع با استفاده از ...
ادامه مطلب
ویژگی STL در ابزار RBF Morph برای گرد کردن لبه تیز در فلوئنت
1396/03/02 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مقدمه ویژگی STL در ابزار RBF Morph

در این آموزش ویژگی STL با ابزار RBF-Morph بررسی شده است. RBF Morph یک ابزار برای بهبود هندسه و مش بر اساس radial basis function می باشد. این ابزار در انسیس فلوئنت ANSYs Fluent  وجود دارد. در واقع با استفاده از برنامه RBF ...
ادامه مطلب
بهبود تیوب tube morphing با ابزار RBF-Morph در فلوئنت
1396/03/02 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مقدمه ابزار RBF Morph در بهبود تیوب tube morphing

در این آموزش بهبود تیوب tube morphing با ابزار RBF-Morph بررسی شده است. RBF Morph یک ابزار برای بهبود هندسه و مش بر اساس radial basis function می باشد. این ابزار در انسیس فلوئنت ANSYs Fluent  وجود دارد. در واقع با استفاده ...
ادامه مطلب
بهبود شکل جعبه هوای یک ماشین FSAE با ابزار RBF-Morph
1396/03/02 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مقدمه ابزار RBF Morph در بهبود شکل جعبه هوای یک ماشین FSAE

در این آموزش بهبود شکل جعبه هوای یک ماشین FSAE با ابزار RBF-Morph بررسی شده است. RBF Morph یک ابزار برای بهبود هندسه و مش بر اساس radial basis function می باشد. این ابزار در انسیس فلوئنت ANSYs Fluent ...
ادامه مطلب
ابزار RBF Morph و تنظیم مکان راننده در انسیس فلوئنت
1396/03/02 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مقدمه ابزار RBF Morph

این آموزش ابزار RBF Morph تنظیم مکان راننده نام دارد. RBF Morph یک ابزار برای بهبود هندسه و مش بر اساس radial basis function می باشد. این ابزار در انسیس فلوئنت ANSYs Fluent  وجود دارد. در واقع با استفاده از برنامه RBF Morph شما قادر خواهید ...
ادامه مطلب
RBF Morph برای یک تونل باد سه بعدی در انسیس
1396/03/02 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, خدمات CFD

مقدمه RBF Morph

RBF Morph یک ابزار برای بهبود هندسه و مش بر اساس radial basis function می باشد. این ابزار در انسیس فلوئنت ANSYs Fluent  وجود دارد. در واقع با استفاده از برنامه RBF Morph شما قادر خواهید بود که بدون تولید شبکه محاسباتی و یا مش مجدد، آن ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube