آموزش دینامیک سیالات محاسباتی

تشکیل NOx همراه با جزئیات شیمیایی
1396/04/12 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

بررسی جزئیات شیمیایی در پیشبینی تشکیل NOx در انسیس فلوئنت

در آموزش ارائه شده حل یک مسأله احتراق آورده شده است و سپس بررسی detailed chemistry برای پیشبینی تشکیل NOx بر آن اعمال شده است. تنظیمات مربوط به decoupled chemistry نه تنها برای تشکیل NOx، بلکه قابل تعمیم برای پیشبینی ...
ادامه مطلب
تبخیر قطرات مایع و مدل سازی در انسیس فلوئنت
1396/04/12 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی تبخیر قطرات مایع در یک کانال دایروی

هدف از این آموزش مدل سازی تبخیر قطرات مایع و خنک سازی یک خط جریان هوای داغ با تزریق آب و استفاده از مدل های فاز گسسته (discrete phase) و انتقال گونه ها (species transport) است. در صنعت پدیده انتقال حرارت ...
ادامه مطلب
واکنش های شیمیایی مایع در رآکتور CIJR
1396/04/12 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی واکنش های شیمیایی مایع با استفاده از مدل انتقال PDF اولری

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون شبیه سازی واکنش های شیمیایی مایع در انسیس فلوئنت با استفاده از مدل انتقال PDF ترکیب اولری (Eulerian Composition PDF transport model) با مدل Discrete Quadrature Method of Moments) DQMOM) ...
ادامه مطلب
محفظه احتراق BERL و مدل سازی دو بعدی
1396/04/10 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی دو بعدی محفظه احتراق BERL با استفاده از مدل Laminar Flamelet

در این آموزش شبیه سازی دو بعدی یک محفظه احتراق BERL با توان ۳۰۰  کیلو وات با استفاده از مدل چندگانه Laminar Flamelet در انسیس فلوئنت آموزش داده می شود. هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون ...
ادامه مطلب
احتراق پیش آمیخته جزئی و شبیه سازی
1396/04/10 1 نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی احتراق پیش آمیخته جزئی در یک محفظه احتراق هم محور

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون نحوه انجام تنظیمات و و حل شبیه سازی یک جریان واکنشی با استفاده از مدل احتراق پیش آمیخته جزئی است. در فایل آموزشی موارد زیر به تفصیل بیان شده است: -ایجاد یک فایل ...
ادامه مطلب
واکنش های چندگانه زغال سنگ و مدل سازی
1396/04/10 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی واکنش های چندگانه زغال سنگ در انسیس فلوئنت

هدف از آموزش ارائه شده فراهم آوردن نکاتی پیرامون انجام تنظیمات و حل شبیه سازی واکنش های چندگانه زغال سنگ برای احتراق زغال سنگ یا gasification با استفاده از مدل نرخ محدود/اتلاف گردابه (finite-rate/eddy-dissipation) است. نحوه انجام موارد زیر در فایل ...
ادامه مطلب
احتراق کاتالیزوری و مدل سازی در انسیس فلوئنت
1396/04/10 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی احتراق کاتالیزوری متان در انسیس فلوئنت

هدف از آموزش ارائه شده مدل سازی احتراق کاتالیزوری در انسیس فلوئنت با استفاده از واکنش های سطحی دیواره است. احتراق کاتالیزوری مخلوط متان، هیدروژن و هوا بر روی دیواره گرم شده پلاتینیوم در یک کانال استوانه ای مورد بررسی قرار می ...
ادامه مطلب
شعله جت پیلوت و شبیه سازی در انسیس فلوئنت
1396/04/10 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی شعله جت پیلوت با استفاده از مدل ناپایدار Laminar Flamelet

هدف از این آموزش نمایش نحوه انجام تنظیمات و حل شبیه سازی شعله جت پیلوت با استفاده از مدل ناپایدار Laminar Flamelet در انسیس فلوئنت است. بدلیل کرنش آیرودینامیکی شعله با میدان جریان آشفته، مدل پایدار Laminar Flamelet ...
ادامه مطلب
واکنش های مایع و مدل سازی در انسیس فلوئنت
1396/04/09 بدون نظر CFD, انسیس فلوئنت, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی واکنش های مایع در رآکتور CIJR در انسیس فلوئنت

هدف از این آموزش بررسی نحوه انجام تنظیمات و حل واکنش های مایع با استفاده از مدل laminar flamelet ناپایدار در انسیس فلوئنت است. به طور معمول واکنش ها در فاز مایع با سینتیک آهسته و دیفیوژن پایین (یا ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube