آبشار

شبیه سازی آبشار ها و جریان در کانال روباز با فلوئنت
1393/06/14 بدون نظر ANSYS FLUENT PORTFOLIO
به ریزش طبیعی آب از ارتفاع را آبشار می پویند.جاذبه آب عبوری را پی از طی کردن کانال به طرف زمین هدایت می کند امه به علت مومنتوم موجود در آب مسافتی را در  راستای کانال و از لبه انتهایی کانال پیموده و به زمین برخورد می کند. در ...
ادامه مطلب
logo-samandehi
you tube