بلاگ

تشکیل NOx همراه با جزئیات شیمیایی
2017/07/03 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

بررسی جزئیات شیمیایی در پیشبینی تشکیل NOx در انسیس فلوئنت

در آموزش ارائه شده حل یک مسأله احتراق آورده شده است و سپس بررسی detailed chemistry برای پیشبینی تشکیل NOx بر آن اعمال شده است. تنظیمات مربوط به decoupled chemistry ...
ادامه مطلب
تبخیر قطرات مایع و مدل سازی در انسیس فلوئنت
2017/07/03 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی تبخیر قطرات مایع در یک کانال دایروی

هدف از این آموزش مدل سازی تبخیر قطرات مایع و خنک سازی یک خط جریان هوای داغ با تزریق آب و استفاده از مدل های فاز گسسته (discrete phase) و انتقال ...
ادامه مطلب
واکنش های شیمیایی مایع در رآکتور CIJR
2017/07/03 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی واکنش های شیمیایی مایع با استفاده از مدل انتقال PDF اولری

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون شبیه سازی واکنش های شیمیایی مایع در انسیس فلوئنت با استفاده از مدل انتقال PDF ترکیب اولری (Eulerian Composition PDF ...
ادامه مطلب
محفظه احتراق BERL و مدل سازی دو بعدی
2017/07/01 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی دو بعدی محفظه احتراق BERL با استفاده از مدل Laminar Flamelet

در این آموزش شبیه سازی دو بعدی یک محفظه احتراق BERL با توان ۳۰۰  کیلو وات با استفاده از مدل چندگانه Laminar Flamelet در انسیس فلوئنت آموزش ...
ادامه مطلب
احتراق پیش آمیخته جزئی و شبیه سازی
2017/07/01 1 نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی احتراق پیش آمیخته جزئی در یک محفظه احتراق هم محور

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون نحوه انجام تنظیمات و و حل شبیه سازی یک جریان واکنشی با استفاده از مدل احتراق پیش آمیخته جزئی است. در فایل ...
ادامه مطلب
واکنش های چندگانه زغال سنگ و مدل سازی
2017/07/01 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی واکنش های چندگانه زغال سنگ در انسیس فلوئنت

هدف از آموزش ارائه شده فراهم آوردن نکاتی پیرامون انجام تنظیمات و حل شبیه سازی واکنش های چندگانه زغال سنگ برای احتراق زغال سنگ یا gasification با استفاده از مدل ...
ادامه مطلب
احتراق کاتالیزوری و مدل سازی در انسیس فلوئنت
2017/07/01 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی احتراق کاتالیزوری متان در انسیس فلوئنت

هدف از آموزش ارائه شده مدل سازی احتراق کاتالیزوری در انسیس فلوئنت با استفاده از واکنش های سطحی دیواره است. احتراق کاتالیزوری مخلوط متان، هیدروژن و هوا بر روی دیواره گرم شده ...
ادامه مطلب
شعله جت پیلوت و شبیه سازی در انسیس فلوئنت
2017/07/01 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی شعله جت پیلوت با استفاده از مدل ناپایدار Laminar Flamelet

هدف از این آموزش نمایش نحوه انجام تنظیمات و حل شبیه سازی شعله جت پیلوت با استفاده از مدل ناپایدار Laminar Flamelet در انسیس فلوئنت است. بدلیل کرنش ...
ادامه مطلب
واکنش های مایع و مدل سازی در انسیس فلوئنت
2017/06/30 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

مدل سازی واکنش های مایع در رآکتور CIJR در انسیس فلوئنت

هدف از این آموزش بررسی نحوه انجام تنظیمات و حل واکنش های مایع با استفاده از مدل laminar flamelet ناپایدار در انسیس فلوئنت است. به طور معمول واکنش ها ...
ادامه مطلب
احتراق زغال سنگ و مدل سازی در انسیس فلوئنت
2017/06/29 بدون نظر ANSYS Fluent, CFD, پروژه رایگان فلوئنت

شبیه سازی احتراق زغال سنگ با استفاده از مدل Eddy Break UP

هدف از این آموزش ارائه نکاتی پیرامون نحوه انجام تنظیمات و حل مورد احتراق زغال سنگ با استفاده از محاسبه گر زغال سنگ (coal calculator) در انسیس فلوئنت ...
ادامه مطلب
logo-samandehi