برج خنک کن خشک (هلر) در نرم افزار حل گر دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت

1393/06/14 بدون نظر ANSYS FLUENT PORTFOLIO
برج خنک کن خشک به عنوان مکانیسم انتقال حرارت،به روش غیرمستقیم، بین سیال کاری(آب)و سیال خنک کننده(هوا)استفاده می شود.(سیال کاری )آب سیکل درنیروگاه حرارتی ازکندانسورخارج می شودوبه حلقه مجموعه مبدل های حرارتی پمپ می شود.این مجموعه مبدل ها ازنوع هوا خنک شو(air cooled)هستندوتوسط مکش طبیعی هواکه براثراختلاف دمای درون وبیرون برج خنککن ایجاد می شود،خنک می شوند.هرقدراختلاف هوای بیرون برج خنککن وآب سیکل بیشترباشد،نیروی رانش حرارتی بیشتر (Temperature Driving force)است.درفصل تابستان به دلیل اینکه اختلاف دما بین سیال کاری سیکل وهوای محیط کم است،نیروی رانش حرارتی،Temperature Driving Force)) کم می شودوبازدهی برج خنککن کاهش میابد.دمای آب برگشتی ازبرج خنککن به کندانسور چندان کاهش نمیابد.درنتیجه کیفیت خلأ درکندانسورکاسته می شودو واحد مجبوراست توان کمتری تولیدکند.ونیز میزان آب مصرفی در برج خنک کننده که برای خنک کردن آب سیکل برروی مبدلهای حرارتی پاشیده می شود،افزایش میابد.
 بابکارگیری ابزارCFD یادینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamic))،که برای بررسی وتجزیه وتحلیل چگونگی انتقال حرارت ،انتقال جرم ومومنتوم سیال درحجم کنترل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد،برج خنککن به عنوان یک جحم کنترل مدل می شود.دراین مدل باافزایش سرعت هوای خروجی برج خنککن میزان انتفال حرارت بین سیال کاری وهوای محیط افزایش میابد.
 
ی‏گیرد
 
با توجه به اینکه دربرج خنک کن برای خنککاری آب سیکل برروی رادیاتورها آب زیادی پاشیده می شود و میزان مصرف آب بخصوص برای چهارواحد بسیاربالااست .ونیز افزایش خلأ کندانسور میزان بخار ورودی به توربین را موجب میشود.و افزایش بخار ورودی به توربین ازدیاد سوخت را می طلبد.
دراین بررسی بابهبودشرایط انتقال حرارت دربرج خنککن، بازدهی برج خنککن  افزوده می شود.پس با کاهش دمای آب برگشتی از برج خنککن به کندانسورکیفیت خلأ درکندانسوربهبود میابد.که با بهبود خلأ وضعیت پایداری واحد راموجب خواهدشد.
همچنین ازدیاد تولید بخار توسط بویلر،که از افزایش خلأ در کندانسور حاصل می شود،درواحد نخواهیم داشت.وسرانجام درمصرف سوخت که به دلیل ازدیاد تولید بخار میباشد،صرفه جویی می شود.
در این مطالعه به شبیه سازی عددی انتقال حرارت برج های خنک کن خشک پرداخته است. الگوریتم ها و روش های عددی توربالنس جهت شبیه سازی انتقال حرارت این برج ها ارزیابی شده و مناسب ترین الگوریتم ها انتخاب شده است. مشخص شده که الگوریتم COUPLED جهت کوپل معادلات سرعت و فشار بهترین جواب  را داده است. مدلسازی جریان شناور با گاز ایده ال نسبت به مدل بوزینسکی تطابق بهتری با نتایج آزمایشگاهی در نرخ انتقال حرارت از رادیاتورها داشته است. و همچنین در مدل های اغتشاش RANS شبیه سازی شده، مدل سازی توربالنس K-e-RNG-full buoyancy effect در مدلسازی جریان شناوری بهترین مدل شناخته شده است.در نهایت به بررسی تاثیرات نامطلوب سرعت های مختلف باد روی عملکرد سیستم انتقال حرارت برج خنک کن پرداخته شده و چند پیشنهاد داده شده است که در این مطالعه، به بررسی تزریق جریان با سرعت بالا جهت تحریک مومنتوم و افزایش راندمان سیستم انتقال حرارت پرداخته شده است
{jcomments on}

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi